Public
Authored by Mie Sam

Doanh nghiệp cung cấp vật tư được cho vay tín chấp lên đến 100%

Doanh nghiệp cung cấp vật tư được cho vay tín chấp lên đến 100%

Các dự án bất động sản cuối năm đang được ráo riết triển khai với tốc độ nhanh chóng. Điều này cũng giúp cho các doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị nhằm tăng cường xoay xở nguồn vốn để nhanh chóng chớp thời cơ kinh doanh trong thời điểm này. Thị trường bất động sản đầu năm nay đang khởi sắc. Theo đó thì các chủ ngành xây dựng nước ta cũng có những động thái khá tích cực. Tuy nhiên, bấy lâu nay các ngân hàng hầu hết chỉ tài trợ vốn cho các chủ đầu tư mà bỏ quân các doanh nghiệp cung cấp vật tư thiết bị cho ngành xây dựng.Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại: https://plus.google.com/communities/105606549074619112445

Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn cho biết nhu cầu vay vốn của những doanh nghiệp như mình đang rất lớn. Đôi lúc các doanh nghiệp cứ ngỡ là đối thử của nhanh lại phải liên kết với nhau để tìm kiếm nguồn vốn.

 

Trong lĩnh vực cung ứng vật tư, thiết bị cho các dự án bất động sant, các doanh nghiệp thường có xu hướng chỉ có trong mình tầm 15 -20% vốn còn lại là dựa vào vay ngân hàng hoặc tìm kiếm đối tác, bởi tổng mức đầu tư của một gói thầu không phải là con số nhỏ nó thường lên đến hàng tăm tỷ đồng. Tuy nhiên với các doanh nghiệp vừa hoặc mới thành lập còn khá chập chững trong thị trường này thì trong tình trạnh không có tài sản bảo đảm việc vay vốn của họ cũng trở nên khá khó khăn. Nhất là với các doanh nghiệp mà không ký trực tiếp các hợp đồng của mình mà phải thông qua đơn vị khác hay còn gọi là bên thứ ba. Không chỉ vậy việc họ chỉ tiến hành đi vạy riêng lẻ và không vay với kế hoạch hay tổng thể dự án nào cả.

Xem thêm: https://ok.ru/kingbankco

Nắm bắt được xu hướng này các ngân hàng đang mở ra các gói hàng phù hợp với đối tượng khách hàng này. Chia sẻ với báo giới các chủ đầu tư sau khi được tham gia vào thị trường này khá phấn khởi. Trước thực tế nhu cầu vốn của các doanh nghiệp cung ứng vật tư bất động sản, Techcombank đã triển khai chương trình tài trợ vốn cho đối tượng này. Sự hấp dẫn đáng kể nhất của chương trình là doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị cho dự án bất động sản có thể vay tín chấp tới 100%.

 

Chia sẻ về cơ hội phát triển từ khi tham gia chương trình vay vốn tại Techcombank, ông Mai Đức Hiển cho biết: “Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp như Thiên Sơn Stone khá lớn, có thể lên đến một vài trăm tỷ đồng, vấn đề tài sản đảm bảo có lúc khiến doanh nghiệp khá căng thẳng. Từ khi được Techcombank tăng hạn mức cho Vay Vốn Ngân Hàng - Kingbank.co, chúng tôi có cơ hội phục vụ nhiều hơn các dự án, các chủ đầu tư, giúp doanh số tăng trưởng đầy khả quan”.

81 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment