Public
Authored by Jame Smith

Nợ xấu vay tín chấp sẽ được giảm trong quý đầu năm 2018

Nợ xấu vay tín chấp sẽ được giảm trong quý đầu năm 2018

Những tháng đầu năm 2018 ghi nhận nền tài chính nước ta có sự chuyển biến khá rõ rệt và tích cực khi dần dần có sự thay đổi về những quy định của ngân hàng xoay quanh việc xử lý nở xấu với Hình thức vay tín chấp tiêu dùng trả góp prudential Finance. Những động thái này đang có những chuyển biến khá tích cực đáng được ghi nhận. Những chính sách mới này mang lại lợi ích cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hay là cá nhân của người đi vay thì đây vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đang gây ra sự khó hiểu đối với nhiêu chuyên gia tài chính.

Bắt đầu từ ngày 15/3/2017 toàn bộ những hoạt động vay tiền không cần thế chấp cho ngân hàng sẽ được điều chỉnh qua thông tư 39/2016/TT-NHNN, theo đó sẽ có rất nhiều chính sách, quy định được thay đổi mà các TCTD đặc biệt lưu ý. Việc cho ra thông tư 39 đã mang lại nhiều chuyển biến tốt, qua đó xóa đi những tranh cãi về việc tính lãi suất cụ thể là quy định cụ thể mức lãi suất cho vay của TCTD với khách hàng, thể hiện được tính minh bạch trong khâu bảo vệ quyền lợi cho người đi vay tiền.

Trước đây, những khoản nợ quá hạn đã được định nghĩa khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn. Đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có thời điểm nào đó trả nợ quá hạn thì mặc nhiên đơn vị tài chính sẽ tính toàn bộ số tiền nợ còn lại vào món nợ quá hạn và tính lãi suất theo tổng số nợ này. Điều này đã khiến tỉ lệ người dân dính vào nợ xấu khá cao, gây ra các trường hợp cá nhân chịu ảnh hưởng khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng trong tương lai.

Nhận thấy được những rủi ro mà phía ngân hàng và cá nhân người đi vay chịu ảnh hưởng thì với thông tư 39 đã thay đổi quy định: chuyển khoản nợ quá hạn đối với dư nợ gốc mà khách hàng không trả đúng theo hợp đồng đã kí và sẽ không được phía TCTD thay đổi lại thời gian trả nợ. Bên cho Vay tiêu dùng tín chấp lãi suất thấp tại Đà Nẵng - Hà Nội - TPHCM sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng số nợ quá hạn mà mức lãi suất áp dụng đối với nợ quá hạn.

Mỗi tháng khách hàng phải thanh toán 2 triệu đồng tiền gốc. Nếu trong 1 tháng đó mà khách hàng không thực hiện việc trả tiền đúng thời hạn theo quy định thì sẽ được chuyển qua nợ quá hạn. Còn những tháng còn lại sẽ được chuyển là nợ trong hạn nếu chị đóng trong thời hạn. Nhiều khách hàng khi được thông báo thông tin này đều thực sự cảm thấy rất vui mừng khi bản thân không còn phải chịu quá nhiều áp lực về thời gian trả nợ đúng hạn bởi nhiều lí do chưa đến tháng nhận lương, công ty trả lương trễ... Bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin chi tiết tại: Hồ Sơ Cho Vay Tín Chấp Ngân Hàng Vpbank

75 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment