Public
Authored by Thạch Cao

Chọn Thạch Trần Chìm Hay Trần Nổi

Trần thạch cao Đà Nẵng đang ngày càng được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng nhà của, khách sạn, chung cư…. bởi có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại vật liệu xây dựng khác như độ thẩm mỹ cao, tiết kiệm, thời gian thi công nhanh…

Việc lựa chọn thi công trần thạch cao chìm hay trần thạch cao nổi thường xem xét tới chức năng, mục đích sử dụng của công trình mà bạn đang làm.

Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn “nên thi công trần chìm hay trần nổi” thì dưới đây mình xin đưa ra một số ưu nhược điểm của 2 loài trần này để bạn hiểu rõ hơn:

Trần nối được thiết kế bằng cách thả từ trên xuống các tấm thạch cao bằng kích thước khung định hình.

Ưu nhược điểm của trần nổi

+ Ưu điểm của trần nổi là tiết kiệm chi phí, dễ thi công, sửa chữa. Nếu hỏng một tấm bất kỳ thì chỉ cần thay lại tấm khác là xong.

+ Tuy nhiên trần nổi có nhược điểm lớn nhất đó là không mang lại tính thẩm mỹ cao cho công trình, hạn chế về khả năng trang trí so với trần chìm.

Ưu Nhược Điểm Của Trần Chìm

+ Ưu điểm của trần thạch cao chìm chính là dễ dàng trang trí theo ý thích của người sử dụng do đó mang lại tính thẩm mỹ cao. Chính vì thế nó thường được thi công trần cho nhà ở như phòng ngủ, phòng khách….mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian sống.

+ Nhược điểm chính của trần chìm là chi phí cao hơn trần nổi, thời gian thi công lâu hơn, khả năng cải tạo, sửa chữa khó hơn, tốn công sức, nhiều khi có thể phải hủy bỏ cả trần nhà để thay mới.

Tìm hiểu thêm: Ưu điểm của trần thạch cao

Với những ưu nhược điểm của các loại trần trên, giờ thì mình chắc chắn bạn đã có sự lựa chọn cho việc nên sử dụng trần thạch cao chìm hay trần nổi cho công trình của bạn.

+ Xem thêm: Thạch Cao Đà Nẵng

Thạch Cao 17 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment