Public
Authored by Thien Pham

Những yêu cầu quan trọng khi làm cộng tác viên viết bài online

Những yêu cầu quan trọng khi làm cộng tác viên viết bài online

Thông thường, các nhà tuyển dụng cộng tác viên viết bài tại Đà Nẵng thường ưu tiên tuyển dụng các đối tượng là sinh viên hoặc những người có khả năng về viết lách. Đòi hỏi các bạn phải viết được nhiều chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi nhận bài thì thực hiện theo đúng những yêu cầu về viết bài của bên tuyển cũng như giao bài đúng thời điểm.

Một số yêu cầu công việc khác như là phải có máy tính cá nhân, có khả năng sử dụng work và gõ phím tốt. Biết cách viết bài chuẩn SEO. Đặc biệt là không sao chép, coppy bài viết của người khác. Có thể tham khảo bài viết khác để lấy thêm tư liệu giúp bài viết của mình phong phú hơn nhưng vẫn phải đảm bảo đó là ngôn từ, cách hành văn của riêng mình để đảm bảo đó là một bài viết hoàn toàn mới để đảm bảo dịch vụ SEO từ khóa của họ luôn tốt

Ngoài ra, bạn cần phải có kiến thức tổng hợp cơ bản nhất để phục vụ tốt cho yêu cầu về viết bài. Nhiều nơi sẽ yêu cầu số lượng bài viết, nhiệm vụ của bạn là phải đảm bảo đúng số lượng đó gửi mỗi ngày và đương nhiên là vẫn phải đảm bảo về hình thức viết chuẩn SEO và nội dung không trùng lặp, sao chép.

Nếu như bạn có vố liếng phong phú và thông thạo ngoại ngữ thì viết bài SEO tiếng nước ngoài sẽ giúp cho các bạn có tiền nhuận bút cao hơn. Một lưu ý khác nữa về mặt hình thức đó là việc đảm bảo bài viết không mắc lỗi sai chính tả. Bố cục rõ ràng, văn phong rành mạch, trong sáng.

Và hơn hết, chúng ta khi tham gia làm cộng tác viên viết bài chuẩn SEO thì nên làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao. Luôn đảm bảo đúng yêu cầu của bên tuyển dụng. Như thế bạn không những giữ được vị trí này vì được tín nhiệm mà còn có cơ hội được thưởng vì hiệu suất làm việc tốt.

Bạn nên tìm việc làm thêm viết bài ở đâu?

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn nóng lòng muốn tìm kiếm công việc hấp dẫn này đây. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở câu hỏi: “tìm việc cộng tác viên viết bài ở đâu?”. Đừng quá lo lắng nhé, chúng ta có một vài cách để tìm kiếm công việc này một cách hiệu quả. đó là bạn có thể tìm việc qua các mối quan hệ, có thể tham gia vào các nhóm, các group dành riêng cho việc tuyển dụng viết bài ở trên facebook.

Hoặc nếu muốn làm liền bạn có thể tham khảo bài viết cho trang này: Review Đà Nẵng

Fanpage: Đà Nẵng

Da Nang Data 77 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment