Public
Authored by Viet Verco

Có cách nào quản trị nguồn vốn hiệu quả?

Nguồn vốn có vai trò sống còn trong doanh nghiệp. Thực tế nó là thứ không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào để doanh nghiệp có thể hoạt động được. Tuy nhiên việc quản trị nguồn vốn cũng hết sức khó khăn.

Quản trị nguồn vốn như thế nào hiệu quả với chiến lược vốn thông minh và chính xác là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm.

Vậy có những cách nào để quản trị nguồn vốn hiệu quả? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong bài viết ngay dưới đây.

quan-tri-von-hieu-qua

**Tuy nhiên trước chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm quản trị vốn là gì? **

Quản trị nguồn vốn là việc doanh nghiệp sẽ phải xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu cũng như quản lý nợ phải trả để luôn phải đảm bảo có tiền trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.

Nguồn vốn là quan hệ tài chính mà doanh nghiệp có thẻ huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản cho đơn vị, nguồn vốn sẽ bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Những cách quản trị nguồn vốn hiệu quả dưới đây bạn có thể tham khảo

1, Luôn phải lập kế hoạch xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của công ty. Việc này cần dựa vào những chỉ tiêu tài chính kỳ trước cũng như dự đoán những biến động trong vốn lưu động cũng như mức chênh lệch giữa các kế hoạch và thực tế để lập kế hoạch huy động vốn.

Sau đó từ những kế hoạch đó, sẽ bắt đầu tính toán những con số còn thiếu và lựa chọn được kênh huy động vốn phụ hợp nhất với doanh nghiệp. Tránh những tình huống thừa vốn sẽ gây lãng phí hay thiếu vốn có thể gây gián đoạn việc sản xuất kinh doanh, việc này cũng đồng thời giảm những rủi ro tài chính có thể xảy ra với doanh nghiệp.

2, Luôn chủ động khai thác sử dụng cả hai nguồn vốn kinh doanh và vốn lưu động

Các nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể tận dụng khái thác đó là vốn vay ngân hàng, tuy nhiên cần lưu ý là nguồn vốn vay ngân hàng là vốn vay bổ sung chứ không thể là nguồn vốn hình thánh nên vốn lưu động của công ty.

Huy động vốn từ các nguồn vốn liên kết, liên doanh. Đây là nguồn vốn mà doanh nghiệp không những tăng được vốn mà còn có cơ hội trau dồi học thêm được những kinh nghiệm quản lý cũng như các tiến bộ về khoa học mới nhất được học hỏi.

Nguồn vốn chiếm dụng thì sao? Đây chỉ là khai thác tạm thời vì thực tế đây là các khoản nợ phải trả của người bán hay người mua trả tiền trước, do đó nó không phải là nguồn vốn huy động chính.

3, Cần tăng cường quản lý tốt các khoản phải thu tránh tối đa lượng vốn bị chiếm dụng. Các bạn sẽ cần lưu ý các khoản phải thu đó là:

Luôn theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu theo thời gian, tránh để các khoản thu này sẽ rơi vào tình trạng nợ xấu. Cần áp dụng các biện pháp thúc đẩy sản phẩm để hạn chế vốn bị chiếm dụng như có thể chiết khấu thanh toán và cần phạt khi đối tác vi phạm thời gian thanh toán.

Thu các khoản nợ xấu một cách khéo léo để giữ được các mỗi quan hệ đối tác hay bạn hàng. Còn một lưu ý đối với các hàng hóa thanh toán trước là yêu cầu bảo hiểm tránh thất thoát hàng hóa. Luôn lập biên bản giao đủ trả đủ để làm căn cứ sau này.

4, Tận dụng sử dụng hiệu quả số tiền nhàn rỗi tránh lãng phí cơ hội đầu tư sinh lời nhuận cho doanh nghiệp

5, Theo dõi quản lý hàng tồn kho để giảm thiểu các chi phí lưu kho và thất thoát hàng hóa.

Làm tốt khâu kiểm tra đầu vào loại bỏ những hàng hóa kém chất lượng có thể gây thiệt hại cho công ty sau này. Luôn theo dõi sổ sách để giải phóng nhanh hàng tồn kho để thu hồi vốn nhanh chóng.

Theo dõi biến động thị trường thường xuyên liên tục để điều chỉnh việc xuất nhập hàng hóa.

6, Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động bằng cách bán hàng thật tốt. Các bạn có thể xây dựng và mở rộng thêm hệ thống ở những thị trường mới qua công tác nghiên cứu thị trường. Có thể áp dụng những chính sách như ưu tiên về giá cả, phương thức thanh toán và vận chuyển.

7, Cuối cùng không thể thiếu đó là cần lưu ý tăng cường các biện pháp để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp. Có thể mua bảo hiểm hàng hóa khi đi đường, luôn có những quỹ dự phòng tài chính cũng như quỹ những khoản nợ khó đòi và quỹ dự phòng giảm giá khi bán hàng tồn kho

Luôn kiểm tra rà soát và đánh giá lại những vật tư hàng hóa tồn trong công ty và đối chiếu sổ sách để có thể xử lý được chênh lệch khi đối chiếu sổ sách.

Trên đây là những cách quản trị nguồn vốn hiệu quả,Hãy luôn chú ý đến nguồn vốn của doanh nghiệp để doanh nghiệp luôn phát triển ổn định đúng hướng. Chúc các bạn thành công!

39 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment