Public
Authored by tracynguyenonepiece

Da vẫn có dấu hiệu khô

Nếu như bạn vẫn đang sử dụng kem dưỡng ẩm như một thói quen vô thức, nhưng làn da vẫn khô và có tình trạng bong tróc, thì loại kem dưỡng mà bạn đang sử dụng có công thức chưa đủ tốt để bảo vệ, nuôi dưỡng và giữ ẩm cho làn da của bạn.

Bạn cần chú ý hơn đến các thành phần có trong sản phẩm này, đặc biệt để tâm đến những thành phần có tác dụng làm mềm mịn da, giúp cải thiện hàng rào bảo vệ da như dầu hoa anh thảo, tinh dầu việt quất, bơ hạt mỡ, dầu jojoba hoặc dầu hạnh nhân. Đồng thời, các thành phần khác như ceramide hay hyaluronic acid sẽ giúp cho làn da đủ ẩm và khỏe mạnh hơn.

Edited
34 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment