Public
Authored by Thomas Lucas

Nỗi oan ức của ông thần tài bán may mắn

Bị bạn bè thị phi, đồn đại tiếng xấu vì nghĩ được chủ nhân giải thưởng trúng xổ số trị giá 92 tỷ đồng hậu tạ hậu hĩnh, Nhưng không ai biết, anh An lại phải chịu những nỗi buồn cùng lo lắng như thế nào?


Đó là câu chuyện của anh Phạm Bạch Vĩnh An 46 tuổi, là một người bán vé số dạo ở tình Trà Vinh. Anh An cho biết, anh đã có 10 năm “hành nghề” và có tới 2 lần bán được vé số trúng giải độc đắc Kqxs


Theo lời kể của anh An, khi anh đang bán vé số dạo ở huyện Cầu Ngang, chị Đào đã gọi anh chạy xe máy đến nhà mẹ chồng chị Đào ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. Tại đây, chị Đào nói rằng chị đã trúng độc đắc 92 tỷ đồng và muốn hậu tạ cho anh 50 triệu đồng.


Anh An phải chịu nhiều tiếng xấu oan ức


"Chị Đào nói rằng khi nào ổn định thì sẽ cho thêm nhưng tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, vì nếu chị ấy muốn cho thì cũng đã cho ngay rồi, chứ chẳng hứa hẹn mai sau cho nó dài dòng", anh An tâm sự.


Chị Đào là người phụ nữ đầu tiên trúng giải thưởng độc đắc Xổ số miền Nam thứ 2 trên 92 tỷ đồng, một số tiền lớn nhất lịch sử giải thưởng xổ số Việt Nam lúc bấy giờ. Sau khi trừ chi phí thuê, chị Đào lĩnh thưởng hơn 93 tỷ đồng. Do đó, người dân ở Trà Vinh cứ đinh ninh rằng anh An sẽ được chị Đào hậu tạ rất hậu hĩnh. Cho nên khi anh An đem về 50 triệu đồng về cho vợ và nói rằng đó là lời cảm cảm ơn của chị Đào, thì hàng xóm xung quanh đã đồn đại xấu tiếng về anh An.


"Có người đồn rằng tôi được Đào cho vài trăm triệu nhưng chỉ đưa cho vợ có vài chục vì tôi ủ mưu bỏ vợ, chuyển sang nơi khác sinh sống với số tiền thưởng trăm triệu. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy, chị Đào chỉ đưa cho tôi đúng 50 triệu và hứa hẹn sẽ cho thêm, chứ không hề có số tiền trăm triệu nào như lời hàng xóm”.


Ngôi nhà dột nát của anh An chưa biết đến khi nào thì sửa được


Anh An tâm sự, mẹ và vợ anh đều mang bệnh trong người, bản thân anh cũng không có sức khỏe tốt nên thường xuyên đau ốm, phải vay tiền của bạn bè để điều trị. Anh có vay của một người bạn 11 triệu nhưng không tính lãi nhiều năm. Vậy mà khi nghe tin anh An được chị Đào cho tiền thì họ lại tính lãi lên 15 triệu.


"Chị Đào cho tiền trúng số Xổ số 3 miền thì tôi cũng mừng lắm nhưng trả nợ cũng gần hết rồi. Cuộc sống gia đình đầy khó khăn, vất vả, người thân đau ốm triền miên, tôi chỉ mong mọi người đừng đồn xấu về tôi nữa, để cho gia đình tôi được sống yên ổn”, anh An buồn bã tâm sự.


Xem thêm: Kết quả xổ số miền trung

348 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment