Public
Authored by Aries dao

Mo hinh kien truc Thanh Duong Notre Dame

Mô hình kiến trúc Thánh Đường Notre Dame

Mất hơn 2.000 giờ trong khoảng thời gian 10 năm, ông Patrick Acton đã http://mohinhkientrucviet.com/cong-ty-mo-hinh-kien-truc-chuyen-nhan-lam-mo-hinh-sa-ban-kien-truc-tai-hcm-ha-noi/ Thánh đường Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà) với chất liệu chủ yếu là que diêm. Tác phẩm mô hình này được thiết kế với kích thước dài 2,3m và cao 1,5m và mô tả công trình kiến trúc nổi tiếng hết sức sống động. Dù tốn thời gian khá dài để nghiên cứu và làm nên mô hình kiến trúc này nhưng Patrick Acton vẫn kiên trì và hài lòng. Bởi vì, ông thường an ủi chính mình rằng 10 năm là quá ngắn so với thời gian 180 năm để xây dựng nên thánh đường đá ở Paris. Vị nghệ nhân 59 tuổi đã dành 8 năm để sưu tầm nghiên cứu vật liệu tạo ra sản phẩm trước khi bắt đầu lắp ráp mô hình chính thức trong năm 2010. Ông Patrick Acton đã sử dụng 298.000 que diêm, 55 lít keo gỗ và 2000 chiếc tăm để làm làm mô hình kiến trúc nhà thờ Đức Bà với những đường nét rất thật. Từng que diêm được xếp tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo để tạo nên cấu trúc đặc trưng Paris, đây được coi là hình mẫu đẹp nhất cho kiến trúc Gô-tích trên thế giới. Hình ảnh: Patrick Acton tâm sự rằng “Tôi đã yêu thích kiến trúc từ nhỏ, đặc biệt là kiến trúc Gothic kể từ ngày tôi còn là một cậu bé ở trường tiểu học. Tôi đã đặt ra mục tiêu làm nên công trình này cách đây 10 năm nhưng đã gặp khó khăn trong việc xây dựng kết cấu bởi kiến trúc của Nhà thờ Đức Bà rất phức tạp.” Thời gian Acton chính thức bắt tay vào sở thích của mình là vào năm 1977, khi đó ông đã làm thành công mô hình kiến trúc mẫu một nhà thờ địa phương có tháp chuông cao bằng 500 que diêm. Xem thêm: http://sabankientruc.over-blog.com/bang-bao-gia-lam-mo-hinh-kien-truc-tai-ha-noi-hcm-dn Sau khi cho ra đời những kiệt tác và có nguồn doanh thu lớn từ làm mô hình kiến trúc, Acton đã lên kế hoạch từ bỏ công việc tư vấn của mình. Ông dự kiến sẽ dành tất cả thời gian để nghiên cứu, sáng tác để thỏa niềm đam mê từ nhỏ của mình. Những kiệt tác của ông cũng lần lượt ra đời sau đó và được bán với giá hàng ngàn bảng Anh trên mỗi sản phẩm. https://mohinhkientrucviet.quora.com/Bang-bao-gia-lam-mo-hinh-kien-truc-gia-lam-sa-ban-kien-truc

Mo hinh kien truc Thanh Duong Notre Dame 40 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment