GitHost.io will be shut down on June 1, 2019. At that point this instance will be unreachable and all data will be irrevocably deleted. More details at https://about.gitlab.com/gitlab-hosted/#githost-is-shutting-down-on-june-1st-2019

Public
Authored by katyperry

Thoi Noi Nam Nhuan To Chuc Nhu The Nao

Thôi nôi năm nhuần thì tổ chức như thế nào?
Ngày dương lịch cứ 3 năm đến năm thứ 4 là chúng ta sẽ có một năm nhuần. Âm lịch cũng vậy, cũng có năm nhuần như dương lịch. Với những người không rõ cách tính âm lịch sẽ khó nắm bắt được điều này. Ngoài câu hỏi cúng thôi nôi cần những gì? Thì thắc mắc trẻ nhỏ sinh vào những năm năm nhuần thì tính ngày thôi nôi làm sao? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều cha mẹ thắc mắc. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn.

 

Thôi nôi năm nhuần tổ chức như thế nào?

1. Năm nhuần, tháng nhuần trong âm lịch
Nếu dương lịch là tính theo quỹ đạo quay của Trái Đất quanh mặt trời thì âm lịch là cách tính quỹ đạo quay của mặt trăng quanh Trái Đất. Cũng như dương lịch, cứ 3 năm âm lịch thì sẽ đến 1 năm có tháng nhuần và năm đó được gọi là năm nhuần. Nhiều người nói nôm na là năm đó âm lịch có 13 tháng. Cách làm này nhằm để ngày âm và ngày dương thu gần khoảng cách hơn. Tuy nhiên, ngày âm luôn chậm hơn so với ngày dương. Do đó, cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm là có thêm một tháng nhuần. Nhờ vậy mà đến nay ngày âm và ngày dương của chúng ta không xê xích nhau là mấy.

Do đó, các em bé sinh trong những năm này sẽ có cách tính thôi nôi năm nhuần cho riêng mình. Giống như những ai sinh vào ngày 29/02 dương lịch cũng vậy, họ sẽ có cách tính sinh nhật cho riêng họ.

Tuy nhiên, bất kể thế nào các bạn cũng phải sửa soạn đồ cúng thôi nôi bé gái, bé trai sao cho thật đầy đủ. 

2. Cách tính thôi nôi năm nhuần cho bé
Bé nhà bạn không sinh vào năm nhuần nhưng ngày cúng thôi nôi cho bé lại rơi vào năm nhuần vậy phải làm sao? Hoặc bé sinh vào năm nhuần, tháng nhuần vậy năm sau cúng thôi nôi cúng tháng nào? Có lẽ không ít cho mẹ rơi vào trường hợp này, nhất là những ai lần đầu có con càng thêm lúng túng. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này ngay sau đây.

Cách tính ngày cúng thôi nôi năm nhuần cho bé cũng rất đơn giản.

Trường hợp đầu tiên con bạn sinh vào năm nhuần. Ví dụ năm bé sinh có 2 tháng 6 kề nhau, tạm gọi là tháng 6 trước và tháng 6 sau. Nếu con bạn sinh vào tháng 6 trước thì đến tháng 5 năm sau chính là ngày thôi nôi của bé. Còn nếu bé sinh vào tháng 6 sau thì đến tháng 6 năm sau mới là thôi nôi.

Trường hợp thứ hai thôi nôi con bạn rơi vào năm nhuần. Ví dụ con bạn sinh vào tháng 4, năm sau lại nhuần 2 tháng 3 thì bạn sẽ cúng thôi nôi vào tháng 3 đầu tiên cho con. Còn nếu nhuần những tháng sau tháng 4 thì bạn không cần bận tâm.

Nói chung, dù là sinh năm nhuần hay cúng thôi nôi năm nhuần thì cha mẹ cũng chỉ cần đếm đủ 12 tháng âm lịch là có thể cúng thôi nôi cho con mình.

Các bạn có thế tự mình chuẩn bị hoặc liên hệ dịch vụ xôi chè cúng thôi nôi để sửa soạn đầy đủ cho các bé.

 

 

Thoi Noi Nam Nhuan To Chuc Nhu The Nao 38 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment