sv.json 10.7 KB
Newer Older
1
{
2
	"directionality":"ltr",
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	"languageName": "Svenska",
	"loginUsername": "Användarnamn eller mejladress",
	"loginPassword": "Lösenord",
	"loginSignIn": "Logga in",
	"loginRememberMe": "Kom ihåg mig",
	"loginForgotPassword": "Glömt lösenordet?",
	"notices": "Qvittrat",
	"followers": "Följare",
	"following": "Följer",
	"groups": "Grupper",
13
	"compose": "Skriv ny qvittring",
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
	"queetVerb": "Qvittra",
	"queetsNounPlural": "Qvitter",
	"logout": "Logga ut",
	"languageSelected": "Språk:",
	"viewMyProfilePage": "Visa min profilsida",
	"expand": "Visa",
	"collapse": "Stäng",
	"details": "Detaljer",
	"expandFullConversation": "Visa hela konversationen",
	"replyVerb": "Svara",
24
	"requeetVerb": "Återqvittra",
25
	"favoriteVerb": "Favoritmarkera",
26
	"requeetedVerb": "Återqvittrad",
27 28
	"favoritedVerb": "Favoritmarkerad",
	"replyTo": "Svara",
29
	"requeetedBy": "{requeeted-by} återqvittrade",
30 31
	"favoriteNoun": "favorit",
	"favoritesNoun": "Favoriter",
32 33
	"requeetNoun": "återqvittring",
	"requeetsNoun": "återqvittringar",
34 35
	"newQueet": "{new-notice-count} ny qvittring",
	"newQueets": "{new-notice-count} nya qvittringar",
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
	"longmonthsJanuary": "januari",
	"longmonthsFebruary": "februari",
	"longmonthsMars": "mars",
	"longmonthsApril": "april",
	"longmonthsMay": "maj",
	"longmonthsJune": "juni",
	"longmonthsJuly": "juli",
	"longmonthsAugust": "augusti",
	"longmonthsSeptember": "september",
	"longmonthsOctober": "oktober",
	"longmonthsNovember": "november",
	"longmonthsDecember": "december",
	"shortmonthsJanuary": "jan",
	"shortmonthsFebruary": "feb",
	"shortmonthsMars": "mar",
	"shortmonthsApril": "apr",
	"shortmonthsMay": "maj",
	"shortmonthsJune": "jun",
	"shortmonthsJuly": "jul",
	"shortmonthsAugust": "aug",
	"shortmonthsSeptember": "sep",
	"shortmonthsOctober": "okt",
	"shortmonthsNovember": "nov",
	"shortmonthsDecember": "dec",
	"time12am": "{time} f.m.",
	"time12pm": "{time} e.m.",
	"longDateFormat": "{time24} - {day} {month} {year}",
	"shortDateFormatSeconds": "{seconds}s",
	"shortDateFormatMinutes": "{minutes}m",
	"shortDateFormatHours": "{hours}h",
	"shortDateFormatDate": "{day} {month}",
	"shortDateFormatDateAndY": "{day} {month} {year}",
	"now": "nyss",
	"posting": "postar",
	"viewMoreInConvBefore": "← Visa mer i konversationen",
	"viewMoreInConvAfter": "Visa mer i konversationen →",
	"mentions": "Omnämnanden",
	"timeline": "Mitt personliga flöde",
	"publicTimeline": "Hela sajtens flöde",
	"publicAndExtTimeline": "Hela det kända nätverket",
	"searchVerb": "Sök",
	"deleteVerb": "Ta bort",
	"cancelVerb": "Avbryt",
79
	"deleteConfirmation": "Är du säker på att du vill radera denna qvittring?",
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
	"userExternalFollow": "Följ externt",
	"userExternalFollowHelp": "Ditt konto-ID (ex. user@rainbowdash.net).",
	"userFollow": "Följ",
	"userFollowing": "Följer",
	"userUnfollow": "Avfölj",
	"joinGroup": "Gå med",
	"joinExternalGroup": "Gå med",
	"isMemberOfGroup": "Medlem",
	"leaveGroup": "Gå ur",
	"memberCount": "Medlemmar",
	"adminCount": "Administratörer",
	"settings": "Inställningar",
	"saveChanges": "Spara ändringarna",
	"linkColor": "Länkfärg",
	"backgroundColor": "Bakgrundsfärg",
	"newToQuitter": "Ny på {site-title}?",
	"signUp": "Registrera dig",
	"signUpFullName": "Fullständigt namn",
	"signUpEmail": "E-post",
	"signUpButtonText": "Registrera dig på {site-title}",
	"welcomeHeading": "Välkommen till {site-title}.",
101
	"welcomeText": "Vi är en <span id=\"federated-tooltip\"><div id=\"what-is-federation\">\"Federering\" betyder att du inte behöver ha ett {site-title}-konto för att följa, följas av eller prata med quittrare. Du kan registrera dig på  vilken sajt som helst som stödjer protokollet <a href=\"http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page\">Ostatus</a>, eller mikroblogga på en helt egen server, förslagsvis med den fria programvaran <a href=\"http://www.gnu.org/software/social/\">GNU social</a> (som {site-title} bygger på).</div>federerad</span> allmänning, där du som har hoppat av de centraliserade kapitalistiska tjänsterna kan mikroblogga rättvist och solidariskt.",
102 103 104 105 106 107 108 109 110
	"registerNickname": "Användarnamn",
	"registerHomepage": "Webbplats",
	"registerBio": "Biografi",
	"registerLocation": "Plats",
	"registerRepeatPassword": "Upprepa lösenord",
	"moreSettings": "Fler inställningar",
	"otherServers": "Men du kan lika gärna skapa ett konto på en annan server som är del av GNU social-nätverket. <a href=\"http://federation.skilledtests.com/select_your_server.html\">Här är en jämförelse.</a>",
	"editMyProfile": "Redigera profil",
	"notifications": "Notiser",
111
	"xFavedYourQueet": "favoritmarkerade din qvittring",
112
	"xRepeatedYourQueet": "återqvittrade dig",
113 114 115 116 117 118 119 120
	"xStartedFollowingYou": "följde dig",
	"followsYou": "följer dig",
	"FAQ": "FAQ",
	"inviteAFriend": "Bjud in dina vänner!",
	"goToExternalProfile": "Gå till hela profilen",
	"cropAndSave": "Beskär och spara",
	"showTerms": "Läs våra användarvillkor",
	"ellipsisMore": "Mer",
121
	"blockUser": "Blockera {username}",
122
	"goToOriginalNotice": "Gå till den ursprungliga qvittringen",
hannes's avatar
hannes committed
123
	"goToTheUsersRemoteProfile": "Visa användarens profil på servern där hen bor",
hannes's avatar
hannes committed
124
	"clickToDrag":"Klicka och dra för att flytta",
hannes's avatar
hannes committed
125
	"keyboardShortcuts":"Kortkommandon",
126
	"classicInterface":"Byt till GNU socials standardgränssnitt",
127 128 129 130 131 132 133
	"accessibilityToggleLink":"För bättre tillgänglighet, följ den här länken för att byta till GNU socials standardgränssnitt",
	"tooltipBookmarkStream":"Bokmärk det här flödet",
	"tooltipTopMenu":"Meny och inställningar",
	"tooltipAttachImage":"Bifoga en bild",
	"tooltipShortenUrls":"Förkorta alla URL:er",
	"tooltipReloadStream":"Ladda om flödet",
	"tooltipRemoveBookmark":"Ta bort det här bokmärket",
hannes's avatar
hannes committed
134 135 136 137 138
	"clearHistory":"Rensa surfhistoriken",
	"ERRORsomethingWentWrong":"Det blev något fel.",
	"ERRORmustBeLoggedIn":"Du måste vara inloggad för att kunna se det här flödet.",
	"ERRORcouldNotFindUserWithNickname":"Det finns ingen användare med namet \"{nickname}\" på den här servern.",
	"ERRORcouldNotFindGroupWithNickname":"Det finns ingen grupp med namnet \"{nickname}\" på den här servern.",
139
	"ERRORcouldNotFindPage":"Sidan hittades inte.",
140
	"ERRORnoticeRemoved": "Den här qvittringen är borttagen.",
141
	"ERRORnoContactWithServer": "Kan inte ansluta till servern. Servern kanske är överbelastad, eller så har du ett problem med din internetuppkoppling. Försök igen senare!",
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
	"ERRORattachmentUploadFailed": "Uppladdningen misslyckades. Filen är kanske för stor eller av en otillåten typ.",
	"hideRepliesToPeopleIDoNotFollow":"Visa inte svar till folk jag inte följer",
	"markAllNotificationsAsSeen":"Markera alla notiser som lästa",
	"notifyRepliesAndMentions":"Svar och omnämnanden",
	"notifyFavs":"Favoriter",
	"notifyRepeats":"Återqvittringar",
	"notifyFollows":"Nya följare",
	"timelineOptions":"Inställningar för det här flödet",
	"ERRORfailedSavingYourSetting":"Misslyckades med att spara din inställning",
	"ERRORfailedMarkingAllNotificationsAsRead":"Misslyckades med att markera alla notiser som lästa.",
	"newNotification": "{new-notice-count} ny notis",
153
	"newNotifications": "{new-notice-count} nya notiser",
hannes's avatar
hannes committed
154 155 156 157 158
	"thisIsANoticeFromABlockedUser":"Varning! Det här är en qvittring från en användare som du har blockerat. Klicka för att visa den.",
	"nicknamesListWithListName":"Lista: {list-name} (av @{nickname})",
	"myListWithListName":"Min lista: {list-name}",
	"listMembers":"Listmedlemmar",
	"listSubscribers":"Prenumeranter",
159
	"ERRORcouldNotFindList":"Det finns ingen sådan lista.",
160 161
	"emailAlreadyInUse":"Används redan",
	"addEditLanguageLink":"Hjälp till att översätta {site-title} till ett annat språk",
162 163
	"onlyPartlyTranslated":"Bara {percent}% av gränssnittet är översatt till svenska. Du kan hjälpa till med översättningen på <a href=\"https://git.gnu.io/h2p/Qvitter/tree/master/locale\">Qvitters hemsida</a>",
	"startRant":"Påbörja en harang",
164 165
	"continueRant":"Fortsätt harangen",
	"hideEmbeddedInTimeline":"Dölj inbäddat innehåll i detta flöde",
hannes's avatar
hannes committed
166
	"hideQuotesInTimeline":"Dölj citat i detta flöde",
hannes's avatar
hannes committed
167
	"userBlocks":"Konton som du blockerar",
hannes's avatar
hannes committed
168 169 170 171
	"buttonBlocked":"Blockerad",
	"buttonUnblock":"Avblockera",
	"failedBlockingUser":"Misslyckades med att blockera användaren.",
	"failedUnblockingUser":"Misslyckades med att avblockera användaren.",
hannes's avatar
hannes committed
172
	"unblockUser": "Avblockera {username}",
173
	"tooltipBlocksYou":"Du är blockerad från att följa {username}.",
174 175 176 177 178 179 180 181
	"silenced":"Spärrad",
	"silencedPlural":"Spärrade användare",
	"silencedUsersOnThisInstance":"Spärrade användare på {site-title}",
	"sandboxed":"Dold",
	"sandboxedPlural":"Dolda användare",
	"sandboxedUsersOnThisInstance":"Dolda användare på {site-title}",
	"silencedStreamDescription":"Spärrade användare kan inte logga in eller skriva qvittringar. Qvittringar som de redan skrivit är dolda. För lokala användare är det som en borttagning som kan ångras, och för externa användare är det som att blockera användaren från instansen.",
	"sandboxedStreamDescription":"Qvittringar från dolda användare visas inte i &quot;Hela sajtens flöde&quot; eller &quot;Hela det kända nätverket&quot;. I övrigt kan de använda sajten som vanligt.",
hannes's avatar
hannes committed
182
	"onlyShowNotificationsFromUsersIFollow":"Visa bara notiser från användare som jag följer",
183
	"userOptions":"Fler användaråtgärder",
184 185 186 187 188 189
	"silenceThisUser":"Spärra {nickname}",
	"sandboxThisUser":"Dölj {nickname}",
	"unSilenceThisUser":"Öppna kontot {nickname} igen",
	"unSandboxThisUser":"Visa {nickname} i offentliga flöden igen",
	"ERRORfailedSandboxingUser":"Misslyckades med att dölja användaren",
	"ERRORfailedSilencingUser":"Misslyckades med att spärra eller öppna användaren",
hannes's avatar
hannes committed
190 191 192 193 194 195 196 197 198
	"muteUser":"Ignorera",
	"unmuteUser":"Sluta ignorera",
	"hideNotificationsFromMutedUsers":"Dölj notiser från användare som du ignorerar",
	"thisIsANoticeFromAMutedUser":"Det här är en qvittring från en användare som du ignorerar. Klicka här för att visa kvittringen.",
	"userMutes":"Konton som du ignorerar",
	"userBlocked":"Blockerade konton",
	"userMuted":"Ignorerade konton",
	"mutedStreamDescription":"Du har dolt dessa användare från dina flöden. Du kommer fortfarande få notiser från dem, om du inte väljer &quot;Dölj notiser från användare som du ignorerar&quot; från kugghjulsmenyn på notissidan.",
	"profileAndSettings":"Profil och inställningar",
hannes's avatar
hannes committed
199
	"profileSettings":"Profilinställningar",
200
	"thisIsABookmark":"Detta är ett bokmärke som skapats i GNU socials standardgränssnitt",
hannes's avatar
hannes committed
201
	"thisIsARemoteUser":"<strong>Obs!</strong> Detta är en extern användare. Den här sidan visar bara en cachad version av deras profil. Gå till <a href=\"{remote-profile-url}\" donthijack>användarens profil på deras server</a> för att se hela deras profil.",
202
	"findSomeone":"Hitta en användare",
203 204
	"findSomeoneTooltip":"Skriv in ett användarnamn eller en url till en profil, t ex @anvandarnamn eller https://extern.server/anvandarnamn",
	"tooltipAttachFile":"Bifoga en fil"
hannes's avatar
hannes committed
205
}