We are no longer offering accounts on this server. Consider https://gitlab.freedesktop.org/ as a place to host projects.

Commit a254947a authored by Evan Prodromou's avatar Evan Prodromou

Merge branch '0.9.x' of git@gitorious.org:statusnet/mainline into 0.9.x

parents dd0a99f5 6815ddaf
......@@ -10,11 +10,11 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: StatusNet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-18 23:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-18 23:17:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 23:52:48+0000\n"
"Language-Team: Arabic\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61218); Translate extension (2010-01-16)\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61275); Translate extension (2010-01-16)\n"
"X-Translation-Project: translatewiki.net at http://translatewiki.net\n"
"X-Language-Code: ar\n"
"X-Message-Group: out-statusnet\n"
......@@ -2919,7 +2919,7 @@ msgstr ""
#: actions/repeat.php:57
msgid "Only logged-in users can repeat notices."
msgstr ""
msgstr "يستطيع المستخدمون الوالجون وحدهم تكرار الإشعارات."
#: actions/repeat.php:64 actions/repeat.php:71
msgid "No notice specified."
......
......@@ -10,11 +10,11 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: StatusNet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-15 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-16 17:51:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 23:52:52+0000\n"
"Language-Team: Egyptian Spoken Arabic\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61138); Translate extension (2010-01-04)\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61275); Translate extension (2010-01-16)\n"
"X-Translation-Project: translatewiki.net at http://translatewiki.net\n"
"X-Language-Code: arz\n"
"X-Message-Group: out-statusnet\n"
......@@ -4116,12 +4116,12 @@ msgstr ""
msgid "Problem saving notice."
msgstr "مشكله أثناء حفظ الإشعار."
#: classes/Notice.php:1052
#: classes/Notice.php:1059
#, php-format
msgid "DB error inserting reply: %s"
msgstr ""
#: classes/Notice.php:1423
#: classes/Notice.php:1441
#, php-format
msgid "RT @%1$s %2$s"
msgstr "آر تى @%1$s %2$s"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-18 23:16+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-19 23:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -10,11 +10,11 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: StatusNet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-18 23:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-18 23:19:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 23:55:02+0000\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61218); Translate extension (2010-01-16)\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.16alpha (r61275); Translate extension (2010-01-16)\n"
"X-Translation-Project: translatewiki.net at http://translatewiki.net\n"
"X-Language-Code: sv\n"
"X-Message-Group: out-statusnet\n"
......@@ -82,7 +82,7 @@ msgstr "Flöden för %ss vänner (Atom)"
#, php-format
msgid ""
"This is the timeline for %s and friends but no one has posted anything yet."
msgstr "Detta är tidslinjen för %s och vänner men ingen har postat något än."
msgstr "Detta är tidslinjen för %s och vänner, men ingen har skrivit något än."
#: actions/all.php:132
#, php-format
......@@ -91,17 +91,17 @@ msgid ""
"something yourself."
msgstr ""
"Prova att prenumerera på fler personer, [gå med i en grupp](%%action.groups%"
"%) eller posta något själv."
"%) eller skriv något själv."
#: actions/all.php:134
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid ""
"You can try to [nudge %1$s](../%2$s) from his profile or [post something to "
"his or her attention](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%3$s)."
msgstr ""
"Du kan prova att [knuffa %s](../%s) från dennes profil eller [posta "
"Du kan prova att [knuffa %1$s](../%2$s) från dennes profil eller [skriva "
"någonting för hans eller hennes uppmärksamhet](%%%%action.newnotice%%%%?"
"status_textarea=%s)."
"status_textarea=%3$s)."
#: actions/all.php:137 actions/replies.php:209 actions/showstream.php:202
#, php-format
......@@ -110,7 +110,7 @@ msgid ""
"post a notice to his or her attention."
msgstr ""
"Varför inte [registrera ett konto](%%%%action.register%%%%) och sedan knuffa "
"%s eller posta en notis för hans eller hennes uppmärksamhet."
"%s eller skriva en notis för hans eller hennes uppmärksamhet."
#: actions/all.php:165
msgid "You and friends"
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "Uppdateringar från %1$s och vänner på %2$s!"
#: actions/apitimelineretweetsofme.php:122 actions/apitimelinetag.php:141
#: actions/apitimelineuser.php:165 actions/apiusershow.php:101
msgid "API method not found."
msgstr "API-metoden hittades inte"
msgstr "API-metod hittades inte."
#: actions/apiaccountupdatedeliverydevice.php:85
#: actions/apiaccountupdateprofile.php:89
......@@ -306,11 +306,11 @@ msgstr "Två användar-ID:n eller screen_names måste tillhandahållas."
#: actions/apifriendshipsshow.php:135
msgid "Could not determine source user."
msgstr ""
msgstr "Kunde inte fastställa användare hos källan."
#: actions/apifriendshipsshow.php:143
msgid "Could not find target user."
msgstr ""
msgstr "Kunde inte hitta målanvändare."
#: actions/apigroupcreate.php:164 actions/editgroup.php:182
#: actions/newgroup.php:126 actions/profilesettings.php:215
......@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Fullständigt namn är för långt (max 255 tecken)."
#: actions/newapplication.php:169
#, php-format
msgid "Description is too long (max %d chars)."
msgstr "Beskrivning är för lång (max 140 tecken)"
msgstr "Beskrivning är för lång (max 140 tecken)."
#: actions/apigroupcreate.php:224 actions/editgroup.php:204
#: actions/newgroup.php:148 actions/profilesettings.php:232
......@@ -424,7 +424,7 @@ msgstr "grupper på %s"
#: actions/apioauthauthorize.php:108 actions/apioauthauthorize.php:114
msgid "Bad request."
msgstr ""
msgstr "Dålig förfrågan."
#: actions/apioauthauthorize.php:134 actions/avatarsettings.php:268
#: actions/deletenotice.php:157 actions/disfavor.php:74
......@@ -449,26 +449,24 @@ msgid "Invalid nickname / password!"
msgstr "Ogiltigt smeknamn / lösenord!"
#: actions/apioauthauthorize.php:170
#, fuzzy
msgid "DB error deleting OAuth app user."
msgstr "Fel uppstog i användarens inställning"
msgstr "Databasfel vid borttagning av OAuth-applikationsanvändare."
#: actions/apioauthauthorize.php:196
#, fuzzy
msgid "DB error inserting OAuth app user."
msgstr "Databasfel vid infogning av hashtag: %s"
msgstr "Databasfel vid infogning av OAuth-applikationsanvändare."
#: actions/apioauthauthorize.php:231
#, php-format
msgid ""
"The request token %s has been authorized. Please exchange it for an access "
"token."
msgstr ""
msgstr "Begäran-token %s har godkänts. Byt ut den mot en åtkomst-token."
#: actions/apioauthauthorize.php:241
#, php-format
msgid "The request token %s has been denied."
msgstr ""
msgstr "Begäran-token %s har nekats."
#: actions/apioauthauthorize.php:246 actions/avatarsettings.php:281
#: actions/designadminpanel.php:103 actions/editapplication.php:139
......@@ -481,7 +479,7 @@ msgstr "Oväntat inskick av formulär."
#: actions/apioauthauthorize.php:273
msgid "An application would like to connect to your account"
msgstr ""
msgstr "En applikation skulle vilja ansluta till ditt konto"
#: actions/apioauthauthorize.php:290
msgid "Allow or deny access"
......@@ -557,7 +555,7 @@ msgstr "Hittades inte"
#: actions/apistatusesupdate.php:226 actions/newnotice.php:178
#, php-format
msgid "Max notice size is %d chars, including attachment URL."
msgstr "Maximal notisstorlek är %d tecken, inklusive bilage-URL."
msgstr "Maximal notisstorlek är %d tecken, inklusive URL för bilaga."
#: actions/apisubscriptions.php:231 actions/apisubscriptions.php:261
msgid "Unsupported format."
......@@ -1051,14 +1049,12 @@ msgid "Edit application"
msgstr "Redigera applikation"
#: actions/editapplication.php:66
#, fuzzy
msgid "You must be logged in to edit an application."
msgstr "Du måste vara inloggad för att redigera en grupp."
msgstr "Du måste vara inloggad för att redigera en applikation."
#: actions/editapplication.php:77 actions/showapplication.php:94
#, fuzzy
msgid "You are not the owner of this application."
msgstr "Du är inte en medlem i denna grupp."
msgstr "Du är inte ägaren av denna applikation."
#: actions/editapplication.php:81 actions/oauthconnectionssettings.php:163
#: actions/showapplication.php:87
......@@ -1075,54 +1071,48 @@ msgid "Use this form to edit your application."
msgstr "Använd detta formulär för att redigera din applikation."
#: actions/editapplication.php:177 actions/newapplication.php:159
#, fuzzy
msgid "Name is required."
msgstr "Samma som lösenordet ovan. Måste fyllas i."
msgstr "Namn krävs."
#: actions/editapplication.php:180 actions/newapplication.php:162
msgid "Name is too long (max 255 chars)."
msgstr "Namnet är för långt (max 255 tecken)."
#: actions/editapplication.php:183 actions/newapplication.php:165
#, fuzzy
msgid "Description is required."
msgstr "Beskrivning"
msgstr "Beskrivning krävs."
#: actions/editapplication.php:191
msgid "Source URL is too long."
msgstr ""
msgstr "URL till källa är för lång."
#: actions/editapplication.php:197 actions/newapplication.php:182
#, fuzzy
msgid "Source URL is not valid."
msgstr "Avatar-URL ‘%s’ är inte giltig."
msgstr "URL till källa är inte giltig."
#: actions/editapplication.php:200 actions/newapplication.php:185
msgid "Organization is required."
msgstr ""
msgstr "Organisation krävs."
#: actions/editapplication.php:203 actions/newapplication.php:188
#, fuzzy
msgid "Organization is too long (max 255 chars)."
msgstr "Beskrivning av plats är för lång (max 255 tecken)."
msgstr "Organisation är för lång (max 255 tecken)."
#: actions/editapplication.php:206 actions/newapplication.php:191
msgid "Organization homepage is required."
msgstr ""
msgstr "Hemsida för organisation krävs."
#: actions/editapplication.php:215 actions/newapplication.php:203
msgid "Callback is too long."
msgstr ""
msgstr "Anrop är för lång."
#: actions/editapplication.php:222 actions/newapplication.php:212
#, fuzzy
msgid "Callback URL is not valid."
msgstr "Avatar-URL ‘%s’ är inte giltig."
msgstr "URL för anrop är inte giltig."
#: actions/editapplication.php:255
#, fuzzy
msgid "Could not update application."
msgstr "Kunde inte uppdatera grupp."
msgstr "Kunde inte uppdatera applikation."
#: actions/editgroup.php:56
#, php-format
......@@ -1280,7 +1270,7 @@ msgstr "Inte en giltig e-postadress."
#: actions/emailsettings.php:334
msgid "That is already your email address."
msgstr "Detta är redan din e-postadress."
msgstr "Det är redan din e-postadress."
#: actions/emailsettings.php:337
msgid "That email address already belongs to another user."
......@@ -1316,7 +1306,7 @@ msgstr "Bekräftelse avbruten."
#: actions/emailsettings.php:413
msgid "That is not your email address."
msgstr "Detta är inte din e-postadress."
msgstr "Det är inte din e-postadress."
#: actions/emailsettings.php:432 actions/imsettings.php:408
#: actions/smssettings.php:425
......@@ -1373,8 +1363,8 @@ msgid ""
"Be the first to add a notice to your favorites by clicking the fave button "
"next to any notice you like."
msgstr ""
"Bli först att lägga en notis till dina favoriter genom att klicka på favorit-"
"knappen bredvid någon notis du gillar."
"Var den första att lägga en notis till dina favoriter genom att klicka på "
"favorit-knappen bredvid någon notis du gillar."
#: actions/favorited.php:156
#, php-format
......@@ -1382,8 +1372,8 @@ msgid ""
"Why not [register an account](%%action.register%%) and be the first to add a "
"notice to your favorites!"
msgstr ""
"Varför inte [registrera ett konto](%%action.register%%) och bli först att "
"lägga en notis till dina favoriter!"
"Varför inte [registrera ett konto](%%action.register%%) och vara först med "
"att lägga en notis till dina favoriter!"
#: actions/favoritesrss.php:111 actions/showfavorites.php:77
#: lib/personalgroupnav.php:115
......@@ -1449,7 +1439,7 @@ msgstr "Du har inte tillstånd."
#: actions/finishremotesubscribe.php:113
msgid "Could not convert request token to access token."
msgstr "Kunde inte konvertera förfrågnings-token till access-token."
msgstr "Kunde inte konvertera token för begäran till token för åtkomst."
#: actions/finishremotesubscribe.php:118
msgid "Remote service uses unknown version of OMB protocol."
......@@ -1508,8 +1498,8 @@ msgid ""
"the group in the future."
msgstr ""
"Är du säker på att du vill blockera användare \"%1$s\" från gruppen \"%2$s"
"\"? De kommer bli borttagna från gruppen, inte kunna posta och inte kunna "
"prenumerera på gruppen i framtiden."
"\"? De kommer bli borttagna från gruppen, inte kunna skriva till och inte "
"kunna prenumerera på gruppen i framtiden."
#: actions/groupblock.php:178
msgid "Do not block this user from this group"
......@@ -1723,8 +1713,8 @@ msgid ""
"Awaiting confirmation on this address. Check your Jabber/GTalk account for a "
"message with further instructions. (Did you add %s to your buddy list?)"
msgstr ""
"Väntar bekräftelse av denna adress. Kontrollera ditt Jabber/GTalk-konto för "
"vidare instruktioner. (La du till %s i din kompislista?)"
"Väntar bekräftelse för denna adress. Kontrollera ditt Jabber/GTalk-konto "
"för vidare instruktioner. (La du till %s i din kompislista?)"
#: actions/imsettings.php:124
msgid "IM address"
......@@ -1736,8 +1726,8 @@ msgid ""
"Jabber or GTalk address, like \"UserName@example.org\". First, make sure to "
"add %s to your buddy list in your IM client or on GTalk."
msgstr ""
"Jabber- eller GTalk-adress liknande \"användarnamn@example.org\". Se först "
"till att lägga till %s i din kompislista i din IM-klient eller hos GTalk."
"Jabber- eller GTalk-adress, som \"användarnamn@example.org\". Se först till "
"att lägga till %s i din kompislista i din IM-klient eller hos GTalk."
#: actions/imsettings.php:143
msgid "Send me notices through Jabber/GTalk."
......@@ -1783,8 +1773,8 @@ msgid ""
"A confirmation code was sent to the IM address you added. You must approve %"
"s for sending messages to you."
msgstr ""
"En bekräftelsekod har skickats till den IM-adress du angav. Du måste "
"godkänna att %s får skicka meddelanden till dig."
"En bekräftelsekod skickades till den IM-adress du angav. Du måste godkänna "
"att %s får skicka meddelanden till dig."
#: actions/imsettings.php:387
msgid "That is not your Jabber ID."
......@@ -1854,8 +1844,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Use this form to invite your friends and colleagues to use this service."
msgstr ""
"Använd detta formulär för att bjuda in dina vänner och kollegor till denna "
"webbplats."
"Använd detta formulär för att bjuda in dina vänner och kollegor att använda "
"denna tjänst."
#: actions/invite.php:187
msgid "Email addresses"
......@@ -2022,7 +2012,7 @@ msgstr "Använd detta formulär för att registrera en ny applikation."
#: actions/newapplication.php:173
msgid "Source URL is required."
msgstr ""
msgstr "URL till källa krävs."
#: actions/newapplication.php:255 actions/newapplication.php:264
msgid "Could not create application."
......@@ -2105,8 +2095,8 @@ msgid ""
"Be the first to [post on this topic](%%%%action.newnotice%%%%?"
"status_textarea=%s)!"
msgstr ""
"Bli först att [posta i detta ämne](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%"
"s)!"
"Var den första att [skriva i detta ämne](%%%%action.newnotice%%%%?"
"status_textarea=%s)!"
#: actions/noticesearch.php:124
#, php-format
......@@ -2114,8 +2104,8 @@ msgid ""
"Why not [register an account](%%%%action.register%%%%) and be the first to "
"[post on this topic](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%s)!"
msgstr ""
"Varför inte [registrera ett konto](%%%%action.register%%%%) och bli först "
"att [posta i detta ämne](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%s)!"
"Varför inte [registrera ett konto](%%%%action.register%%%%) och vara först "
"med att [skriva i detta ämne](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%s)!"
#: actions/noticesearchrss.php:96
#, php-format
......@@ -2147,9 +2137,8 @@ msgid "You must be logged in to list your applications."
msgstr "Du måste vara inloggad för att lista dina applikationer."
#: actions/oauthappssettings.php:74
#, fuzzy
msgid "OAuth applications"
msgstr "Övriga alternativ"
msgstr "OAuth-applikationer"
#: actions/oauthappssettings.php:85
msgid "Applications you have registered"
......@@ -2169,9 +2158,8 @@ msgid "You have allowed the following applications to access you account."
msgstr "Du har tillåtit följande applikationer att komma åt ditt konto."
#: actions/oauthconnectionssettings.php:170
#, fuzzy
msgid "You are not a user of that application."
msgstr "Du är inte en medlem i den gruppen."
msgstr "Du är inte en användare av den applikationen."
#: actions/oauthconnectionssettings.php:180
msgid "Unable to revoke access for app: "
......@@ -2185,6 +2173,7 @@ msgstr "Du har inte tillåtit några applikationer att använda ditt konto."
#: actions/oauthconnectionssettings.php:205
msgid "Developers can edit the registration settings for their applications "
msgstr ""
"Utvecklare kan redigera registreringsinställningarna för sina applikationer "
#: actions/oembed.php:79 actions/shownotice.php:100
msgid "Notice has no profile"
......@@ -2249,29 +2238,24 @@ msgid "URL shortening service is too long (max 50 chars)."
msgstr "Namnet på URL-förkortningstjänsen är för långt (max 50 tecken)."
#: actions/otp.php:69
#, fuzzy
msgid "No user ID specified."
msgstr "Ingen grupp angiven."
msgstr "Ingen användar-ID angiven."
#: actions/otp.php:83
#, fuzzy
msgid "No login token specified."
msgstr "Ingen notis angiven."
msgstr "Ingen inloggnings-token angiven."
#: actions/otp.php:90
#, fuzzy
msgid "No login token requested."
msgstr "Ingen profil-ID i begäran."
msgstr "Ingen token för inloggning begärd."
#: actions/otp.php:95
#, fuzzy
msgid "Invalid login token specified."
msgstr "Ogiltig eller utgången token."
msgstr "Ogiltig inloggnings-token angiven."
#: actions/otp.php:104
#, fuzzy
msgid "Login token expired."
msgstr "Logga in på webbplatsen"
msgstr "Inloggnings-token förfallen."
#: actions/outbox.php:61
#, php-format
......@@ -2474,7 +2458,7 @@ msgstr "SSL-server"
#: actions/pathsadminpanel.php:309
msgid "Server to direct SSL requests to"
msgstr "Server att dirigera SSL-förfrågningar till"
msgstr "Server att dirigera SSL-begäran till"
#: actions/pathsadminpanel.php:325
msgid "Save paths"
......@@ -2508,9 +2492,9 @@ msgid "Invalid notice content"
msgstr "Ogiltigt notisinnehåll"
#: actions/postnotice.php:90
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Notice license ‘%1$s’ is not compatible with site license ‘%2$s’."
msgstr "Licensen för notiser ‘%s’ är inte förenlig webbplatslicensen ‘%s’."
msgstr "Licensen för notiser ‘%1$s’ är inte förenlig webbplatslicensen ‘%2$s’."
#: actions/profilesettings.php:60
msgid "Profile settings"
......@@ -2520,8 +2504,8 @@ msgstr "Profilinställningar"
msgid ""
"You can update your personal profile info here so people know more about you."
msgstr ""
"Du kan uppdatera din personliga profilinformation här så personer får veta "
"mer om dig."
"Du kan uppdatera din personliga profilinformation här så att folk vet mer om "
"dig."
#: actions/profilesettings.php:99
msgid "Profile information"
......@@ -2607,7 +2591,8 @@ msgstr "I vilken tidszon befinner du dig normalt?"
msgid ""
"Automatically subscribe to whoever subscribes to me (best for non-humans)"
msgstr ""
"Prenumerera automatiskt på den prenumererar på mig (bäst för icke-människa) "
"Prenumerera automatiskt på den som prenumererar på mig (bäst för icke-"
"människa) "
#: actions/profilesettings.php:228 actions/register.php:223
#, php-format
......@@ -2880,11 +2865,11 @@ msgstr "Nya lösenordet sparat. Du är nu inloggad."
#: actions/register.php:85 actions/register.php:189 actions/register.php:405
msgid "Sorry, only invited people can register."
msgstr "Ledsen, bara inbjudna personer kan registrera sig."
msgstr "Tyvärr, bara inbjudna personer kan registrera sig."
#: actions/register.php:92
msgid "Sorry, invalid invitation code."
msgstr "Ledsen, ogiltig inbjudningskod."
msgstr "Tyvärr, ogiltig inbjudningskod."
#: actions/register.php:112
msgid "Registration successful"
......@@ -3048,7 +3033,7 @@ msgstr "Det där är en lokal profil! Logga in för att prenumerera."
#: actions/remotesubscribe.php:183
msgid "Couldn’t get a request token."
msgstr "Kunde inte få en förfrågnings-token."
msgstr "Kunde inte få en token för begäran."
#: actions/repeat.php:57
msgid "Only logged-in users can repeat notices."
......@@ -3096,12 +3081,12 @@ msgid "Replies feed for %s (Atom)"
msgstr "Flöde med svar för %s (Atom)"
#: actions/replies.php:198
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid ""
"This is the timeline showing replies to %1$s but %2$s hasn't received a "
"notice to his attention yet."
msgstr ""
"Detta är tidslinjen som visar svar till %s men %s har inte tagit emot en "
"Detta är tidslinjen som visar svar till %s1$ men %2$s har inte tagit emot en "
"notis för dennes uppmärksamhet än."
#: actions/replies.php:203
......@@ -3114,13 +3099,13 @@ msgstr ""
"personer eller [gå med i grupper](%%action.groups%%)."
#: actions/replies.php:205
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid ""
"You can try to [nudge %1$s](../%2$s) or [post something to his or her "
"attention](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%3$s)."
msgstr ""
"Du kan prova att [knuffa %s](../%s) eller [posta någonting för hans eller "
"hennes uppmärksamhet](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%s)."
"Du kan prova att [knuffa %1$s](../%2$s) eller [posta någonting för hans "
"eller hennes uppmärksamhet](%%%%action.newnotice%%%%?status_textarea=%3$s)."
#: actions/repliesrss.php:72
#, php-format
......@@ -3136,9 +3121,8 @@ msgid "User is already sandboxed."
msgstr "Användare är redan flyttad till sandlådan."
#: actions/showapplication.php:82
#, fuzzy
msgid "You must be logged in to view an application."
msgstr "Du måste vara inloggad för att lämna en grupp."
msgstr "Du måste vara inloggad för att se en applikation."
#: actions/showapplication.php:158
msgid "Application profile"
......@@ -3170,15 +3154,15 @@ msgstr "Statistik"
#: actions/showapplication.php:204
#, php-format
msgid "created by %1$s - %2$s access by default - %3$d users"
msgstr ""
msgstr "skapad av %1$s - %2$s standardåtkomst - %3$d användare"
#: actions/showapplication.php:214
msgid "Application actions"
msgstr ""
msgstr "Åtgärder för applikation"
#: actions/showapplication.php:233
msgid "Reset key & secret"
msgstr ""
msgstr "Återställ nyckel & hemlighet"
#: actions/showapplication.php:241
msgid "Application info"
......@@ -3186,30 +3170,31 @@ msgstr "Information om applikation"
#: actions/showapplication.php:243
msgid "Consumer key"
msgstr ""
msgstr "Nyckel för konsument"
#: actions/showapplication.php:248
msgid "Consumer secret"
msgstr ""
msgstr "Hemlighet för konsument"
#: actions/showapplication.php:253
msgid "Request token URL"
msgstr ""
msgstr "URL för begäran-token"
#: actions/showapplication.php:258
msgid "Access token URL"
msgstr ""
msgstr "URL för åtkomst-token"
#: actions/showapplication.php:263
#, fuzzy
msgid "Authorize URL"
msgstr "Författare"
msgstr "Tillåt URL"
#: actions/showapplication.php:268
msgid ""
"Note: We support HMAC-SHA1 signatures. We do not support the plaintext "
"signature method."
msgstr ""
"Notera: Vi stöjder HMAC-SHA1-signaturer. Vi stödjer inte metoden med "
"klartextsignatur."
#: actions/showfavorites.php:132
msgid "Could not retrieve favorite notices."
......@@ -3235,6 +3220,9 @@ msgid ""
"You haven't chosen any favorite notices yet. Click the fave button on "
"notices you like to bookmark them for later or shed a spotlight on them."
msgstr ""
"Du har inte valt några favoritnotiser ännu. Klicka på favorit-knappen "
"bredvid någon notis du skulle vilja bokmärka för senare tillfälle eller för "
"att sätta strålkastarljuset på."
#: actions/showfavorites.php:207
#, php-format
......@@ -3242,6 +3230,8 @@ msgid ""
"%s hasn't added any notices to his favorites yet. Post something interesting "
"they would add to their favorites :)"
msgstr ""
"%s har inte lagt till några notiser till sina favoriter ännu. Posta något "
"intressant de skulle lägga till sina favoriter :)"
#: actions/showfavorites.php:211
#, php-format
......@@ -3250,10 +3240,13 @@ msgid ""
"account](%%%%action.register%%%%) and then post something interesting they "
"would add to their favorites :)"
msgstr ""
"%s har inte lagt till några notiser till sina favoriter ännu. Varför inte "
"[registrera ett konto](%%%%action.register%%%%) och posta något intressant "
"de skulle lägga till sina favoriter :)"