We are no longer offering accounts on this server. Consider https://gitlab.freedesktop.org/ as a place to host projects.

Commit 47c1aad5 authored by Siebrand Mazeland's avatar Siebrand Mazeland

Localisation updates for !StatusNet from !translatewiki.net !sntrans

Signed-off-by: default avatarSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
parent b2addab5
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: StatusNet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-09 22:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-09 23:01:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-09 23:16:50+0000\n"
"Language-Team: Dutch\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -81,9 +81,8 @@ msgstr "Opslaan"
#. TRANS: Server error when page not found (404)
#: actions/all.php:64 actions/public.php:98 actions/replies.php:93
#: actions/showfavorites.php:138 actions/tag.php:52
#, fuzzy
msgid "No such page."
msgstr "Deze pagina bestaat niet"
msgstr "Deze pagina bestaat niet."
#: actions/all.php:75 actions/allrss.php:68
#: actions/apiaccountupdatedeliverydevice.php:113
......@@ -231,13 +230,12 @@ msgid "This method requires a POST."
msgstr "Deze methode vereist een POST."
#: actions/apiaccountupdatedeliverydevice.php:105
#, fuzzy
msgid ""
"You must specify a parameter named 'device' with a value of one of: sms, im, "
"none."
msgstr ""
"U moet een parameter met de naam \"device\" opgeven met een van de volgende "
"waardes: sms, im, none"
"waardes: sms, im, none."
#: actions/apiaccountupdatedeliverydevice.php:132
msgid "Could not update user."
......@@ -443,9 +441,9 @@ msgid "Too many aliases! Maximum %d."
msgstr "Te veel aliassen! Het maximale aantal is %d."
#: actions/apigroupcreate.php:266
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Invalid alias: \"%s\"."
msgstr "Ongeldige alias: \"%s\""
msgstr "Ongeldige alias: \"%s\"."
#: actions/apigroupcreate.php:275 actions/editgroup.php:232
#: actions/newgroup.php:172
......@@ -461,9 +459,8 @@ msgstr "Een alias kan niet hetzelfde zijn als de gebruikersnaam."
#: actions/apigroupismember.php:95 actions/apigroupjoin.php:104
#: actions/apigroupleave.php:104 actions/apigroupmembership.php:91
#: actions/apigroupshow.php:82 actions/apitimelinegroup.php:91
#, fuzzy
msgid "Group not found."
msgstr "De groep is niet aangetroffen!"
msgstr "De groep is niet aangetroffen."
#: actions/apigroupjoin.php:110 actions/joingroup.php:100
msgid "You are already a member of that group."
......@@ -914,9 +911,9 @@ msgid "That confirmation code is not for you!"
msgstr "Dit is niet uw bevestigingscode!"
#: actions/confirmaddress.php:90
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Unrecognized address type %s."
msgstr "Onbekend adrestype %s"
msgstr "Onbekend adrestype %s."
#: actions/confirmaddress.php:94
msgid "That address has already been confirmed."
......@@ -1072,9 +1069,9 @@ msgid "Invalid logo URL."
msgstr "De logo-URL is ongeldig."
#: actions/designadminpanel.php:279
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Theme not available: %s."
msgstr "De vormgeving is niet beschikbaar: %s"
msgstr "De vormgeving is niet beschikbaar: %s."
#: actions/designadminpanel.php:375
msgid "Change logo"
......@@ -1598,7 +1595,6 @@ msgstr ""
"De diensten op afstand gebruiken een onbekende versie van het OMB-protocol."
#: actions/finishremotesubscribe.php:138
#, fuzzy
msgid "Error updating remote profile."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken van het profiel op afstand."
......@@ -1976,10 +1972,11 @@ msgid "Invites have been disabled."
msgstr "Het is niet mogelijk uitnodigingen te verzenden."
#: actions/invite.php:41
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "You must be logged in to invite other users to use %s."
msgstr ""
"U moet aangemeld zijn om anderen te kunnen uitnodigen gebruik te maken van %s"
"U moet aangemeld zijn om anderen te kunnen uitnodigen gebruik te maken van %"
"s."
#: actions/invite.php:72
#, php-format
......@@ -2213,9 +2210,8 @@ msgid "Can't make %1$s an admin for group %2$s."
msgstr "Het is niet mogelijk %1$s beheerder te maken van de groep %2$s."
#: actions/microsummary.php:69
#, fuzzy
msgid "No current status."
msgstr "Geen huidige status"
msgstr "Geen huidige status."
#: actions/newapplication.php:52
msgid "New Application"
......@@ -2382,10 +2378,11 @@ msgid "You are not a user of that application."
msgstr "U bent geen gebruiker van die applicatie."
#: actions/oauthconnectionssettings.php:186
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Unable to revoke access for app: %s."
msgstr ""
"Het was niet mogelijk de toegang te ontzeggen voor de volgende applicatie: "
"Het was niet mogelijk de toegang te ontzeggen voor de volgende applicatie: %"
"s."
#: actions/oauthconnectionssettings.php:198
msgid "You have not authorized any applications to use your account."
......@@ -2399,9 +2396,8 @@ msgstr ""
"Ontwikkelaars kunnen de registratiegegevens voor hun applicaties bewerken "
#: actions/oembed.php:79 actions/shownotice.php:100
#, fuzzy
msgid "Notice has no profile."
msgstr "Mededeling heeft geen profiel"
msgstr "Mededeling heeft geen profiel."
#: actions/oembed.php:86 actions/shownotice.php:175
#, php-format
......@@ -2410,15 +2406,15 @@ msgstr "Status van %1$s op %2$s"
#. TRANS: Error message displaying attachments. %s is a raw MIME type (eg 'image/png')
#: actions/oembed.php:158
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Content type %s not supported."
msgstr "inhoudstype %s wordt niet ondersteund"
msgstr "Inhoudstype %s wordt niet ondersteund."
#. TRANS: Error message displaying attachments. %s is the site's base URL.
#: actions/oembed.php:162
#, php-format
msgid "Only %s URLs over plain HTTP please."
msgstr ""
msgstr "Alleen URL's voor %s via normale HTTP alstublieft."
#: actions/oembed.php:183 actions/oembed.php:202 lib/apiaction.php:1068
#: lib/apiaction.php:1096 lib/apiaction.php:1212
......@@ -2570,24 +2566,24 @@ msgid "Path and server settings for this StatusNet site."
msgstr "Pad- en serverinstellingen voor de StatusNet-website."
#: actions/pathsadminpanel.php:157
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Theme directory not readable: %s."
msgstr "Er kan niet uit de vormgevingmap gelezen worden: %s"
msgstr "Er kan niet uit de vormgevingmap gelezen worden: %s."
#: actions/pathsadminpanel.php:163
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Avatar directory not writable: %s."
msgstr "Er kan niet in de avatarmap geschreven worden: %s"
msgstr "Er kan niet in de avatarmap geschreven worden: %s."
#: actions/pathsadminpanel.php:169
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Background directory not writable: %s."
msgstr "Er kan niet in de achtergrondmap geschreven worden: %s"
msgstr "Er kan niet in de achtergrondmap geschreven worden: %s."
#: actions/pathsadminpanel.php:177
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Locales directory not readable: %s."
msgstr "Er kan niet uit de talenmap gelezen worden: %s"
msgstr "Er kan niet uit de talenmap gelezen worden: %s."
#: actions/pathsadminpanel.php:183
msgid "Invalid SSL server. The maximum length is 255 characters."
......@@ -2728,9 +2724,9 @@ msgid "People search"
msgstr "Gebruikers zoeken"
#: actions/peopletag.php:68
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Not a valid people tag: %s."
msgstr "Geen geldig gebruikerslabel: %s"
msgstr "Geen geldig gebruikerslabel: %s."
#: actions/peopletag.php:142
#, php-format
......@@ -2738,9 +2734,8 @@ msgid "Users self-tagged with %1$s - page %2$d"
msgstr "Gebruikers die zichzelf met %1$s hebben gelabeld - pagina %2$d"
#: actions/postnotice.php:95
#, fuzzy
msgid "Invalid notice content."
msgstr "Ongeldige mededelinginhoud"
msgstr "Ongeldige mededelinginhoud."
#: actions/postnotice.php:101
#, php-format
......@@ -2889,9 +2884,9 @@ msgid "Settings saved."
msgstr "De instellingen zijn opgeslagen."
#: actions/public.php:83
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "Beyond the page limit (%s)."
msgstr "Meer dan de paginalimiet (%s)"
msgstr "Meer dan de paginalimiet (%s)."
#: actions/public.php:92
msgid "Could not retrieve public stream."
......@@ -3816,7 +3811,6 @@ msgid "Minimum text limit is 0 (unlimited)."
msgstr "De minimale tekstlimiet is 0 tekens (ongelimiteerd)."
#: actions/siteadminpanel.php:171
#, fuzzy
msgid "Dupe limit must be one or more seconds."
msgstr "De duplicaatlimiet moet één of meer seconden zijn."
......@@ -3913,9 +3907,8 @@ msgid "Unable to save site notice."
msgstr "Het was niet mogelijk om de websitebrede mededeling op te slaan."
#: actions/sitenoticeadminpanel.php:113
#, fuzzy
msgid "Max length for the site-wide notice is 255 chars."
msgstr "De maximale lengte voor de websitebrede aankondiging is 255 tekens"
msgstr "De maximale lengte voor de websitebrede aankondiging is 255 tekens."
#: actions/sitenoticeadminpanel.php:176
msgid "Site notice text"
......@@ -4292,7 +4285,6 @@ msgid "User is not silenced."
msgstr "Deze gebruiker is niet gemuilkorfd."
#: actions/unsubscribe.php:77
#, fuzzy
msgid "No profile ID in request."
msgstr "Het profiel-ID was niet aanwezig in het verzoek."
......@@ -4992,6 +4984,7 @@ msgstr ""
#, php-format
msgid "All %1$s content and data are available under the %2$s license."
msgstr ""
"Alle inhoud en gegevens van %1$s zijn beschikbaar onder de licentie %2$s."
#: lib/action.php:1156
msgid "Pagination"
......@@ -6080,6 +6073,29 @@ msgid ""
"\n"
"P.S. You can turn off these email notifications here: %8$s\n"
msgstr ""
"%1$s (@%9$s) heeft u zojuist een mededeling gezonden (een '@-antwoord') op %2"
"$s.\n"
"\n"
"De mededeling is hier te vinden:\n"
"\n"
"%3$s\n"
"\n"
"De inhoud is:\n"
"\n"
"%4$s\n"
"\n"
"%5$sHier kunt u antwoorden:\n"
"\n"
"%6$s\n"
"\n"
"De lijst met alle @-antwoorden aan u:\n"
"\n"
"%7$s\n"
"\n"
"Groet,\n"
"%2$s\n"
"\n"
"Ps. U kunt de e-mailmeldingen hier uitschakelen: %8$s\n"
#: lib/mailbox.php:89
msgid "Only the user can read their own mailboxes."
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-09 22:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-09 23:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment